fbpx

O nás

Občianske združenie Charita Agape

Pomáhame od roku 2013

Finančné príspevky prvorade pomáhajú rodinám s ťažko chorými deťmi,
ktoré prekonajú finančne náročné operácie, pooperačné rehabilitácie, rekondičné aktivity.

Spolupracujeme s rehabilitačným centrom: Napreduj

a terapeutickým centrom

     Oxymedic   

Dlhodobá pomoc sa realizuje na celom území Slovenska.

- Poskytli sme financie na preplatenie potravín a hygienických potrieb

- Vecnými darmi sme odmenili 50 šikovných, talentovaných žiakov.

- Od vzniku nášho združenia sme darovali tony šiat sociálne slabším osobám.

- Od začiatku pandémie sme v našej dielni vyrobili vyše 9700 ochranných textilných rúšok, ktoré sme darovali sociálne slabším osobám.

- V našej dielničke vytvárame krúžky, spájame seniorov a mladých ľudí, ktorí sa radi venujú výtvarnému umeniu.

- Naša organizácia sa stala členom Slovenskej biblickej spoločnosti, knižkami šírime dedičstvo kresťanskej hodnoty.

- Zachovávame hodnoty tradičnej ľudovej kultúry, ľudových zvyklostí.

- Na základe dobrovoľnosti spájame ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.

- Združujeme ľudí za účelom organizovania umeleckých a tvorivých krúžkov a dielní.

- Organizujeme výstavy umeleckých a tvorivých prác.

- Realizujeme benefičné a charitatívne akcie s cieľom podporiť integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Význam mena nášho občianskeho združenia Charita Agape

Charita z latinského výrazu caritas - zľutovanie, zmilovanie, zvyčajne označuje dobrovoľné a dobročinné akcie, praktická láska k blížnemu, pomoc trpiacim ľuďom, deťom, starým ľuďom, sociálne slabým, chorým a podobne

Agape z gréckeho slova αγάπη - bezpodmienečná, obetavá láska

                   

 

home
X